Werking

Onze visie

Onze vereniging heeft tot doel te streven naar een optimaal welzijn van roofvogels in gevangenschap. Dit doen we door roofvogelhouders samen te brengen voor onderlinge informatie-uitwisseling over de kweek, het trainen, de huisvesting, de voeding, materialen, wetgeving,...

Onze structuur 

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF). Ook zijn we trots op onze erkenning als Izegemse vereniging !

Daarnaast zorgt ons plaatselijk bestuur ervoor dat er maandelijkse bijeenkomsten gepland worden waarop alles wat roofvogels aanbelangt naar hartelust kan besproken en gedeeld worden. 

Deze namiddagen gaan steeds door op de tweede zaterdag van de maand. We komen samen op de terreinen net naast het bedrijf ITK. (Priester Pattynstraat 15 te Izegem-Kachtem).  

Locatie