Vogel weggevlogen?

Omdat onze roofvogels, net als alle andere dieren,het instinct hebben om op verkenning te gaan, kan het wel eens gebeuren dat een roofvogel jammer genoeg in het wild voleind. Ook externe factoren zoals kwaad opzet, schrikken of bepaalde weersomstandigheden kunnen hier verantwoordelijk voor zijn. Daarom hieronder enkele tips om zo vlug mogelijk uw geliefde dier te kunnen traceren:

1. Verwittig de politie;

Mensen die een roofvogel zien in een onnatuurlijke omgeving of positie (vb. met riempjes aan, vastgehaakt in een boom, een vogel die zich erg dicht laat benaderen door mensen) weten vaak niet wie ze moeten verwittigen, in dat geval komen deze oproepen vaak uit bij de lokale politie. Als deze dusdanig op de hoogte zijn gebracht van uw verlies kan dit zorgen voor een snelle terugkeer.

2. Verwittig de vogelopvangcentra;

Als een verzwakte of gewonde roofvogel wordt gevonden, komt hij vaak terecht bij een lokaal vogelopvangcentrum. Als deze mensen op de hoogte zijn, en goed zijn van hart, dan kan op deze manier een snelle hereniging bekomen worden van vogel en rechtmatige eigenaar.

3. Verwittig Bird Alert;

In een wereld van vandaag worden roofvogels niet enkel opgemerkt, ze worden ook lustig getwitterd, geshared op facebook en geposted op allerlei sociale media. Als deze foto's of verhalen dan op de facebookpagina van Bird Alert terecht komen, kan dit ook resulteren in een terugkeer van uw roofvogel.

www.birdalert.nl

4. Vraag hulp aan collega valkeniers en roofvogelhouders;

Vraag aan andere valkeniers en ook roofvogelhouders in je buurt om te gaan helpen zoeken, iedere roofvogelhouder heeft er baat bij de vogel zo snel mogelijk terug bij de eigenaar te zien. Bovendien hebben mensen die ervaring hebben met roofvogels meer kans hem te kunnen invangen en herkennen.

Indien er vragen rond zijn, aarzel niet om ons te contacteren, in vele gevallen kunnen wij mee helpen zoeken!

 

Preventie 

Voorkomen is echter altijd beter dan genezen, daarom enkele tips om ontsnappingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat je het bovenstaande niet nodig hebt:

1. Hou vogels altijd in een volière;

Zelfs al zitten de vogels aangebonden, materiaal kan het altijd eens begeven, hou ze dan liefst nog onder netten of in een volière.

2. Vlieg met zender;

Ook al is de zender duurder dan de vogel, het vliegen van een vogel zonder zender houdt toch heel wat risico's in. Het getuigt van groot respect voor het welzijn van de vogel als je hier oog voor hebt. 

3. Investeer in degelijk materiaal;

Je betaalt beter iets meer voor een degelijke draal, voor kwalitatief leder en afdoende huisvesting dan enkele euro's hierop te besparen en dan de vogel kwijt te raken. Goed materiaal raakt echter ook op een gegeven moment versleten. Controleer daarom regelmatig de huisvesting, riempjes, dralen, langveters en de zender.  Neem geen enkel risico bij het verhandelen en transporteren en zorg voor een dubbele beveiliging.